วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทุกตำแหน่ง


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ประจำปี 2559 จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ครูผู้ช่วย
  • กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกประถมวัย ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกแนะแนว ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เปิดสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน               
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน           
สถานที่สอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน               
ประกาศผลสอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน             
รายงานตัว  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน          

ติดต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน